សួស្តីឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំច សំរិទ្ធិស័ក ២៥៦២

3c839eb2bf1e826cb1a837f5e68e46a0

តំណាងជួសមុខគណៈកម្មការ អាត្មាភាព សូមចម្រើនពរអញ្ជើញញាតិញោមពុទ្ធបរិស៍ទជិតឆ្ងាយចូលរួមបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំចនៅថ្ងៃទី ១៣ ដល់ថ្ងៃទី ១៦ ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៨ នៅវត្តនិងនៅព្រះវិហារគ្រឹស្ត ដូចសេចក្តីសំបុត្រខាងក្រោមនេះ ។ សូមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានសុខចម្រើននិងជោគជ៍យជារៀងរហូត តទៅ ។

ដោយព្រះធម៌និងព្រលឹងខ្មែរ

ភិក្ខុកណ្តាល

You are cordially invited to Khmer New Year, the year of do on 13-16 April 2018 at the temple and church as written on below program. May you all be happy and successful continuously.

With Dhamma and Khmer soul,

Bhikkhu Kandaal

Advertisements