បុណ្យកឋិនទាន វត្តក្រាំង ២៥៦១

22449594_184055372140700_3006361883789417247_n

22528763_2013898842219445_5373222810864751078_o

Advertisements

One response to “បុណ្យកឋិនទាន វត្តក្រាំង ២៥៦១

  1. កុដិនេះសម្ពោធនៅឆ្នាំ ២០០៧ ត្រូវជួសជុលនៅឆ្នាំនេះ ២០១៧ សូមប្រគេនពរនិងចម្រើនពរ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s