បុណ្យសពញោម ថាច់ ឡាំងសា ១៦ មេសា ១៩៣៤-១៦ មេសា ២០១៧

ដំណឹងមរណភាព

ញោម ថាច់ ឡាំងសា ប៉ារបស់ញោម ថាច់ គឹមឡាង បានស្លាប់នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែមេសា ២០១៧ ពិធីបុណ្យសពគាត់ថ្ងៃទី ២០ ម៉ោង ៤ រសៀលដល់ម៉ោង ៩ យប់ បង្សុកូលនៅកន្លែងតម្កល់សព ថ្ងៃទី ២១ ម៉ោង ១ រសៀលដង្ហែសពទៅបូជា ថ្ងៃ ២៣ ព្រឹកបុណ្យខួប ៧ ថ្ងៃនៅវត្តជោតនារាម កន្លែងតម្កល់សព Ortiz Funeral Home @ 2580 Grand Concourse, Bronx, New York 10458 កន្លែងបូជា Woodlawn Cemetery @ Webster Avenue & East 233 RD Street Bronx, New York 10470 ដំណឹងនេះទុកជាការអញ្ជើញញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយចូលរួមកាន់ទុក្ខនិងរួមសន្សំបុណ្យកុសលផ្សាយដល់ព្រលឹងវិញ្ណាណក្ខន្ឋរបស់គាត់តាមសទ្ឋាជ្រះថ្លា សូមអរគុណទុកជាមុន ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s