ព្រះតេជព្រះគុណ យស ហ៊ុត ខេមចារោ ២៥៦០

15241878_1849104672032197_6306572132678961533_n

សូមប្រគេននិងចម្រើនពរព្រះតេជព្រះគុណនិងញាតិញោមគ្រប់រូបថាព្រះតេជព្រះគុណ យស ហ៊ុត ខេមចារោ និមន្តមកគង់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនានិងអរិយធម៌ខ្មែរចំនួន ៤៣ ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី ២ ខែធ្នូ ដល់ថ្ងៃទី ១៤ ខែមករាឆ្នាំ ២០១៧ នេះតទៅ ។ ក្នុងពេលវេលានេះ ព្រះតេជព្រះគុណស្នាក់នៅវត្តយើងចំនួន ២៥ ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី ២ ធ្នូដល់ថ្ងៃ ២៧ ឆ្នាំ ២០១៦ ។

ព្រះតេជព្រះគុណជាព្រះមហាថេរបានបួសរៀនសូត្រតាំងពីសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម ចេះនិយាយភាសាបារាំង ភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរ ធ្លាប់ជាអនុប្រធានសមាគមធម្មទូត ជាប្រធានវិទ្យាល័យធម្មទូតភ្នំពេញ បានបន្តការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅសាលាអនុវត្តនៃការសិក្សាជាន់ខ្ពស់ ក្រុងប៉ារីស សព្វថ្ងៃជាគ្រូសមាធិនិងជាអ្នកជួយការងារសង្គមនៅស្រុកខ្មែរ ។

សូមញតិញោមចំណុះជើងវត្តមកសិក្សាសមាធិនិងស្វែងយល់ការងារសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងព្រះតេជព្រះគុណតាមសទ្ធាជ្រះថ្លា ។ ពេលវេលាខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពនឹងប្រាប់នៅពេលក្រោយឆាប់ៗ សូមប្រគេនពរនិងចម្រើនពរ ។

Dear Venerables and devotees:

Most Respected Senior Venerable Yos, Hut will stay in the United States for 43 days from today evening to 14 January 2017 for Buddhism and Khmer interests. During this visit, he stays at our temple for 25 days from 2 to 27 December 2016.

He was ordained and studied since Sihanouk Regime. He can speak Khmer, French, and English. He used to be a Vice-President of Dhamma diplomat, the president of Dhamma Diplomatic High School in Phnom Penh, and later continued his research study at the Highest Applied School in Paris.

Nowadays he is a meditation teacher and Khmer social worker in Phnom Penh, Cambodia. He intentionally opens a meditation class and Khmer social discussion during his staying here at our temple.

You and yours are cordially invited to this special event. The exact time and date to start, I will inform later soon. Thanks and very appreciate for being interested.

With Triple Gems,

Ven. Kandaal

Advertisements