សួស្តីឆ្នាំថ្មី ២៥៦០

សួស្តីឆ្នាំថ្មី ព.ស ២៥៦០ គ.ស ២០១៦
Khmer_New_Year (1)
សួស្តីឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំវក អដ្ឋស័ក ២៥៦០ សូមចូលរួមបុណ្យតាមកម្មវិធីខាងក្រោយនេះ ដោយសទ្ធាជ្រះថ្លា សូមអនុមោទនាត្រេកអរបុណ្យកុសលគ្រប់យ៉ាង សូមបានសុខចម្រើនរៀងរហូតតទៅ You are invited to Khmer New Year, the Year of Monkey as scheduled below. May you be happy continuously.

Advertisements