បុណ្យសពលោកយាយ​ ទន់ សុត ២៥៥៩

លោកយាយ ទន់ សុត ជាម្តាយញោមប្រុសរបស់ខ្ញុំនិងជាលោកយាយរបស់ខ្ញុំចុងក្រោយបង្អស់ដែលបានអនិច្ចកម្មនៅថ្ងៃសុក្រ​ ០៨ ​កើតខែមិគសិរ​​​ ២៥៥៩​ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៨ ខែធ្នូ​ ២០១៥ ក្នុងជន្មាយុ ​៩៤ ឆ្នាំ (១៩២១ ដល់ ២០១៥) សូមលោកយាយទទួលបានចំនែកបុណ្យអំពីកូនចៅញតិមិត្តគ្រប់ៗគ្នា បានរួចផុតចាកទុក្ខគ្រប់យ៉ាង បានសោយនូវសុគតិភពកុំបីខានឡើយ​ ។

លោកយាយទន់សុតជាម្តាយញោមប្រុសរបស់ខ្ញុំនិងលោកយាយរបស់ខ្ញុំចុងក្រោយបង្អស់ដែលបានអនិច្ចកម្មនៅថ្ងៃសុក្រ០៨កើតខែមិគសិរ២៥៥៩​ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៨ខែធ្នូ​២០១៥ក្នុងជន្មាយុ​៩៥ឆ្នាំ(១៩២១ដល់២០១៥)សូមលោកយាយទទួលបានចំនែកបុណ្យអំពីកូនចៅញតិមិត្តគ្រប់ៗគ្នាបានរួចផុតចាកទុក្ខគ្រប់យ៉ាងបានសោយសុគតិភពកុំបីខានឡើយ។

Grandma Ton Sot is a mother of my father and is a grandma of mine who passed away latest on Friday morning at 11:20 am 18 December 2015 in Cambodia. Her ceremony is held by Upasak and Upasika and me here for four days since her RIP on 18 19 20 and 27 December 2015. May you grandma receive all good deeds from children, grand children, relatives, friends, and all supporters here. May you grandma free from all suffering and be happy in heaven including good human being.

Advertisements