ឆព្វណ្ណរង្សី​ ២៥៥៩

11154761_1590491217893545_9099672764037874103_o

ឆព្វណ្ណរង្សីជាវមកពីប្រទេសភូមាដោយព្រះអង្គសច្ចនន្ត ព.ស ២៥៥៩ គ.ស ២០១៥​ សូមអនុមោទនាត្រេកអរ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s