បុណ្យកឋិនវត្តក្រាំង​​ ២៥៥៩ Wat Krang Kathina 2015

1534927_486934981423861_1029398777_o

បុណ្យកឋិនទានសាមគ្គី​ ដង្ហែពីសហរដ្ឋអាមេរិក និងរាជធានីភ្នំពេញ  សូមអនុមោទនាត្រេកអរ!

សូត្រមន្ត​

ល្ងាចថ្ងៃសៅ ០៤ កើតខែកក្តិក ២៥៥៩

ហែអង្គកឋិន

​ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្្យ ០៥ កើតខែកក្តិក ២៥៥៩

Kathina Dana from United States and Phnom Penh Capital

Paritta Suttas

On Friday evening 14 November 2015

Offering Yellow Robes

On Saturday morning 15 November 2015

12308534_1668229910087846_4354579679854625946_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s