កសាងព្រះវិហារវត្តក្រាំង​ ២៥៥៩

12068718_946778475414662_2867026121528006629_o

ដំណើរមកមើលលើកទី ០២ នៃប្រធាន ដួង ចំរើន និងភរិយា ឡុង គឹមហឿន ព.ស​ ២៥៥៩ គ.ស ២០១៥ សូមអនុមោទនាត្រេកអរបុណ្យកុសលគ្រប់យ៉ាង សូមបានសុខចម្រើនតរៀងទៅ

បុណ្យកឋិនវត្តក្រាំង​​ ២៥៥៩ Wat Krang Kathina 2015

1534927_486934981423861_1029398777_o

បុណ្យកឋិនទានសាមគ្គី​ ដង្ហែពីសហរដ្ឋអាមេរិក និងរាជធានីភ្នំពេញ  សូមអនុមោទនាត្រេកអរ!

សូត្រមន្ត​

ល្ងាចថ្ងៃសៅ ០៤ កើតខែកក្តិក ២៥៥៩

ហែអង្គកឋិន

​ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្្យ ០៥ កើតខែកក្តិក ២៥៥៩

Kathina Dana from United States and Phnom Penh Capital

Paritta Suttas

On Friday evening 14 November 2015

Offering Yellow Robes

On Saturday morning 15 November 2015

Vesak Day at the White House 2560

President Barack Obama and President Felipe Calder—n of Mexico stand together during the playing of the national anthem on the South Lawn of the White House, May 19, 2010. (Official White House Photo by Pete Souza) This official White House photograph is being made available only for publication by news organizations and/or for personal use printing by the subject(s) of the photograph. The photograph may not be manipulated in any way and may not be used in commercial or political materials, advertisements, emails, products, promotions that in any way suggests approval or endorsement of the President, the First Family, or the White House.Ê

President Barack Obama and President Felipe Calder—n of Mexico stand together during the playing of the national anthem on the South Lawn of the White House, May 19, 2010. (Official White House Photo by Pete Souza)
This official White House photograph is being made available only for publication by news organizations and/or for personal use printing by the subject(s) of the photograph. The photograph may not be manipulated in any way and may not be used in commercial or political materials, advertisements, emails, products, promotions that in any way suggests approval or endorsement of the President, the First Family, or the White House.

សំណើសូមប្រធានធិបតី បារ៉ាក់ អូបាម៉ា ទទួលស្គាល់បុណ្យពិសាខបូជា

នៅសេតវិមាន​ ព.ស​ ២៥៦០ គ.ស ២០១៦